Uitwisselen medische gegevens (Landelijk Schakelpunt)

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars systemen – 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die gegevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kunnen andere zorgaanbieders, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

Het Landelijk Schakelpunt is verdeeld inregio’s. Uw zorgaanbieders kunnen uw medische gegevens alleen binnen uw regio delen en bekijken.

Toestemming
Als u toestemming geeft, meldt uw huisarts en apotheek uw burgerservicenummer (BSN) aan bij de verwijsindex van het Landelijk Schakelpunt. Komt u bij een andere zorgaanbieder, dan kan die met uw BSN zoeken in de verwijsindex.  Vervolgens kan die andere zorgaanbieder de gegevens bekijken die hij nodig heeft voor uw behandeling.

Met uw toestemming kan uw huisarts een deel van de gegevens uit uw huisartsdossier delen. 


Uw huisartsdossier

Het deel van het dossier dat de huisarts deelt, heet de Professionele Samenvatting (PS). Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over uw gezondheid:

  • Uw huidige gezondheidsproblemen (‘open episoden’).
  • Informatie over de contacten met uw huisarts in de laatste vier maanden (‘journaallijst’).
  • Metingen en uitslagen binnen de journaallijst.
  • De medicijnen die uw huisarts u heeft voorgeschreven.
  • De medicijnen die u hebt gekregen van de apotheek.
  • Informatie over allergieën en overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.
  • Bijzonderheden die belangrijk zijn voor een waarnemend huisarts.

Uw medicatiedossier
In het medicatiedossier bij uw apotheker(s) staan:

  • De medicatie die u heeft gekregen.
  • Uw intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens).

Andere zorgaanbieders kunnen deze gegevens bekijken als dat nodig is voor uw behandeling. Maar zij zien niet alle informatie. Wat zij zien, hangt af van hun beroepsgroep.

unsplash